Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Nối Kết Website
Thông Báo

SUY NIỆM TIN MỪNG
HIỆP NHẤT HÀNH ĐỘNG

“Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai”, là câu ca diễn tả tương quan tình yêu thắm thiết giữa hai người yêu nhau thiết tha, nhất là tương quan tình yêu vợ chồng. Nhưng sự “là một” ấy chỉ có thể hiểu trong ý nghĩa tinh thần hiệp nhất, còn trong thực tế hữu thể hiện hữu, thì mỗi người là một hữu thể hiện hữu cá biệt, và không thể biến hai thành một hữu thể. Điều đó gọi đến trách nhiệm tôn trọng và phát triển sự khác biệt giữa các cá nhân, để làm cho sự hiệp nhất thêm phong phú. Khi Chúa Giêsu nói với Philipphê: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha,... vì Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”, Ngài mạc khải cho ông về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã được thể hiện ở giòng sông Giođan và trên núi Tabor. Vì là mầu nhiệm, nên sự hiệp nhất tuyệt đối Cha và Con được hiểu theo bản tính và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu xác định với Philipphê: “Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.” Chúng ta không thể hiểu có một chủ thể khác với Đức Giêsu đang nhập vào Ngài để hành động, nhưng chỉ có một chủ thể Thiên Chúa duy nhất hành động trong Đức Giêsu, bởi Ngài cũng chính là Thiên Chúa quyền năng như chính Chúa Cha. Ta chỉ có thể mường tượng sự hiệp nhất mầu nhiệm ấy qua trí khôn giới hạn của mình khi nghĩ về hai tâm trí cùng đồng tâm hiệp ý đưa đến một hành động, để diễn tả sự hiệp nhất trong sự giới hạn của mình mà thôi. Còn Thiên Chúa, vì quyền năng vô biên, nên chính Ngài tự hiện hữu theo cách thức riêng của Ngài: Ngài hiện hữu trong một Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.

Trong Mùa Phục Sinh, khi nghe lại Bài Tin Mừng này, chân lý sự sống vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi hiện diện trong Chúa Kitô phục sinh, sẽ đưa ta trở về nguồn sống đích thực và nâng đỡ niềm tin vào sự sống lại của mình mai sau; đồng thời cũng thúc đẩy ta đồng tâm hiệp ý trong việc xây dựng Nước Trời nơi trần thế. Chính Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng hành động để làm bừng sáng chân lý sự sống phục sinh trong Đức Kitô. Và trong mẫu hành động ấy, ta cũng đang cùng với toàn thể các tín hữu trong giáo hội hoàn vũ tích cực loan báo Tin Vui Phục Sinh, để hướng nhân loại về với gia đình Thiên Chúa. Sự hiệp nhất của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi thì tuyệt đối, nhưng sự duy nhất của giáo hội Đức Kitô sẽ mãi mãi tương đối trong bản tính giới hạn loài người. Vì thế, Đức Kitô đã tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội của Ngài trước khi chịu chết. Ta hãy tiếp tục cầu xin và nỗ lực từ bỏ chính mình để làm cho Nước Chúa Kitô hiệp nhất và trị đến, như hành động yêu thương của Chúa Ba Ngôi cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại được thực hiện trong Chúa Kitô phục sinh.


Lm. Raphael Xuân Nguyên