Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân
Nối Kết Website
Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm Kỳ: 2008 - 2010


Quản Nhiệm

Linh Mục Phaolô Trịnh Minh Thái

Ban Thường Vụ
Chủ Tịch: Vũ Khắc Nghiêm
Phó Nội Vụ: Trần Quí Châu
Phó Ngoại Vụ: Hồng Kim Phượng
Thư Ký: Trịnh Gia Vỹ
Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Nhiên

Sinh Hoạt Chúa Nhật
Trường Việt Ngữ: 1:50PM - 3:10 PM
Giáo Lý: 3:15PM - 4:15 PM
Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:20PM - 5:20 PM
Ca Đoàn Saint Nicholas: 4:15PM - 5:15 PM
Legio Mariae: 4:00PM - 5:15PM

Đoàn Thể và Hội Đoàn
Legio Mariae: Nguyễn Văn Nhuận
Liên Minh Thánh Tâm: Nguyễn Viết Lân
Các Bà Mẹ Công Giáo: Nguyễn Thị Cẩm
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: HT. Cathy Nguyễn
Giáo Lý: Sr. Năng Hương
Ơn Thiên Triệu: Cao Cẩm Vân
Ca Đoàn St. Nicholas: Trần Yêm Thông
Ca Đoàn Giáo Dân: Đặng Minh Đức
Ca Đoàn Têrêsa: Nguyễn Diên Linh
Thăng Tiến Hôn Nhân: Phan Minh/Phụng
Đạo Binh Hồn Nhỏ: Nguyễn Thảo
Phong Trào Cursillo: Nguyễn Văn Mỹ
Canh Tân Đặc Sủng: Lê Linh
Gia Đình Nazareth: Nguyễn Trọng Thiệt

Các Ban Ngành
Ban Chưởng Nghi: Nguyễn Năng Sĩ
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Phan Hữu Phùng
Ban Phòng Thánh: Vũ Thị Nhung
Ban Giúp Lễ: Lương Thu Nga
Ban Thánh Thư: Nguyễn Xuân Bá
Ban Trật Tự: Nguyễn Huy
Ban Tài Chánh: Trần Thị Chính
Ban Giáo Lý Tân Tòng: Nguyễn Thu Nhi
Ban Giáo Lý Thiếu Nhi: Nguyễn Hương Giang
Ban Hiếu: Vũ Đình Kỷ
Ban Hỷ: Vũ Linh
Ban Khánh Tiết: Bùi Bạch
Ban Kỹ Thuật: Trần Đức Hòa
Ban Xã Hội: Trần Ngọc Tĩnh
Ban Trợ Tá Thiếu Nhi: Phùng Hưởng
Ban Phụ Trách Trường Việt Ngữ: Phạm Quốc Định
Ban Truyền Thông: Bùi Đan Nguyên
Ban Quản Lý Tài Sản CĐ: Đào Tiến Tứ
Ban Phụ Huynh: Huỳnh Nam
Ban Projector : Lương Quang Hiển
Ban Quản Lý Tài Sản: Đào Tiến Tứ
Ban Văn Nghệ: Đoàn Hùng
Ban Nhiếp Ảnh: Hồng Phi Khanh